انواع مصالح و متریال کاربردی نما

 

نمای ساختمان

یکی از اجزای بسیار مهم ساختمان است و باید به شکلی طراحی شود که علی رغم حفاظت محیط داخل از بیرون ، ارتباط فضای بیرون را با محیط داخل ساختمان به خوبی برقرار کند .

نمونه کارهای ما

N1
home_tiles_zoombox_icon
N2
home_tiles_zoombox_icon
N3
home_tiles_zoombox_icon
n4
home_tiles_zoombox_icon
panelmagazine

اولین مجله تخصصی ساختمان در زمینه نماهای مدرن


ادامه مطلب

مجموعه مقالات تخصصی ساختمان


ادامه مطلب

مجموعه پروژه های انجام شده توسط مجموعه ما


ادامه مطلب

شبکه های اجتماعی ما: